ณัฐวัฒน์กล่องของขวัญ

ณัฐวัฒน์กล่องของขวัญ

ณัฐวัฒน์กล่องของขวัญ

ติดต่อ : ณัฐวัฒน์ ปัญญาเลิ

โทร : 08 71856928

โทรสาร : 053 387377

อีเมล: punyaleat@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaimagicpaper.com

ข้อมูลทั่วไป

บรรจุภัณฑ์กระดาษสา,กล่องนามบัตร,กล่องผ้าไหม,กล่องของขวัญ

ตราสินค้า : เมจิกเปเปอร์

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545

สินค้าโอทอป