บริษัท เจ พี จี โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด

บริษัท เจ พี จี โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด

บริษัท เจ พี จี โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด

ติดต่อ : คุณจรัล สมคิด

โทร : 08 9025 5259 , 038-674276

โทรสาร : 038 674276

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดอบกรอบ

ตราสินค้า : คุณน้อย

การจัดการ

เริ่มผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และเริ่มจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2548

สินค้าโอทอป