บริษัทเชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด

บริษัทเชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด

บริษัทเชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด

ติดต่อ : คุณพรพจน์ ศรีมหาโซตะ

โทร : 081-8127871

ข้อมูลทั่วไป

น้ำแร่ธรรมชาติมาดอนน่า

การจัดการ

ได้ผลิตน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ บรรจุกระป๋อง ขนาด 325 ml. ออกจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยส่วนมากจะใช้เครื่องจักรในการทำงาน

สินค้าโอทอป