บริษัทอาหารจานทองจำกัด

 บริษัทอาหารจานทองจำกัด

บริษัทอาหารจานทองจำกัด

ติดต่อ : คุณวัฒนา เหล่าเศร

โทร : 02 5671626, 08 1448 6785

โทรสาร : 02 5676936

อีเมล: noi91@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องดื่มธัญญาหาร

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนเมษายน 2534 จากความคิด และการให้ความสำคัญต่อสุขภาพในครอบครัว ได้รับประทานข้าวกล้องมาตั้งแต่กำเหนิด จึงคิดจะผลิตสิ่งดีดี ซึ่งประเทศไทยมีวัตถุดิบประเภทข้าวที่ดีอยู่มาก ได้ทดลอง และพัฒนาจนได้เครื่องดื่มที่มีรสอร่อย และสะดวกในการรับประทาน

สินค้าโอทอป