กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

ติดต่อ :

โทร : 086-9038482

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2535 มีการเรียกสมาชิกมาประชุมกัน โดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาประชุมแนะนำชี้แจงให้สมาชิกได้ระดมหุ้นกัน บริหารจัดการ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป