กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง-ไม้ดัดสมุนไพรไทย

กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง-ไม้ดัดสมุนไพรไทย

กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง-ไม้ดัดสมุนไพรไทย

ติดต่อ :

โทร : 09 0544048, 09 0069411

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป