กลุ่มตู้ปลาจากเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มตู้ปลาจากเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มตู้ปลาจากเครื่องปั้นดินเผา

ติดต่อ : คุณวุฒิชัย อิ่มชู

โทร : 01 1976725

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป