กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ติดต่อ : คุณสมพร คงโพธิ์

โทร : 07 1550765, 06 1779629

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 9 ก.พ. 2547

สินค้าโอทอป