กลุ่มแกะสลักไม้เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มแกะสลักไม้เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มแกะสลักไม้เฟอร์นิเจอร์

ติดต่อ : คุณยะโกบ สานไสยา

โทร : 09 0859803 , 04 0742164

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

3 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546

สินค้าโอทอป