กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์

ติดต่อ : คุณบรรจง จ่าราช

โทร : 09 8882629

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 22 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2536

อาชีพหลัก

ทำสวย

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป