น้ำส้มพิชญา

น้ำส้มพิชญา

น้ำส้มพิชญา

ติดต่อ : นายบุญจันทร์ ยิ่ง

โทร : 06 0110598 , 06 1757348

ข้อมูลทั่วไป

น้ำส้มเกล็ดหิมะ

ตราสินค้า : พิชญา

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

สินค้าโอทอป