กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน

ติดต่อ : นางสุมาลี อัมภวา

โทร : 087 9129327, 087 0416370

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

8 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2546

สินค้าโอทอป