กลุ่มผลิตกระดาษใบสับปะรดบ้านละเมาะ

กลุ่มผลิตกระดาษใบสับปะรดบ้านละเมาะ

กลุ่มผลิตกระดาษใบสับปะรดบ้านละเมาะ

ติดต่อ : คุณสำลี เสลาฤทธิ์

โทร : 089 9161154, 087 1604514

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 18 พ.ค. 2546

อาชีพหลัก

ปลูกสับปะรด

อาชีพเสริม

หัตถกรรมจากกระดาษใยสับปะรด

สินค้าโอทอป