กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ 2

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ 2

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ 2

ติดต่อ : นางสุริยันต์ พระส

โทร : 045 469343

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

36 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.2537

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำกระเป๋า

สินค้าโอทอป