กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

ติดต่อ : คุณคำ สามคูเมือง

โทร : 081-5792103, 045-469120

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2536 เดิมไปเย็บกระเป๋าที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นได้มาอยู่บ้าน จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำกระเป๋า

สินค้าโอทอป