กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด

ติดต่อ : คุณเอื้อมพร คุ้มภ

โทร : 08-1572-4014

อีเมล: aum-PKP@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 1 คน และเครือข่ายอีก 10 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545 เนื่องจากประกอบอาชีพรับราชการ จึงมีเวลาว่างช่วง เสาร์-อาทิตย์ และช่วงหลังเลิกงาน จึงได้ลองประดิษฐ์สื่อเหล่านั้นดู เห็นว่านำรายได้มาสู่ครอบครัว จึงได้เริ่มสอนผู้ที่สนใจ และได้กระจายงานบางส่วนให้ผู้สนใจทำ

อาชีพหลัก

รับราชการ

อาชีพเสริม

ค้าขาย, ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป