กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ติดต่อ : คุณสุจิตรา คงนิล

โทร : 01 6236135

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 85 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2547 มีสมาชิก 85 คน 184 หุ้น มีเงินทุน 3,680 คน คิดว่าจะปันผลเมื่อครบ 1 ปี

สินค้าโอทอป