กลุ่มเทียนบุราณ

กลุ่มเทียนบุราณ

กลุ่มเทียนบุราณ

ติดต่อ : คุณวัฒนา จันทร์สน

โทร : 080 9716883, 02-9740170

อีเมล: c.watthana2507@gmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป