กลุ่มหัตถกรรมบ้านเขาควง

กลุ่มหัตถกรรมบ้านเขาควง

กลุ่มหัตถกรรมบ้านเขาควง

ติดต่อ : นางอมรรัตน์ สินณร

โทร : 09 7677528

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

45 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2546 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเชื่อมความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้กลุ่มสมาชิก

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป