กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรพนาจำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรพนาจำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรพนาจำกัด

ติดต่อ : คุณสุดใจ พิมพ์ดา

โทร : 085 059 2393, 086 009 8468

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2542

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป