กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านพนา

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านพนา

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านพนา

ติดต่อ : คุณบุญมี ศรีสุตา

โทร : 045 463298

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 1 คน

สินค้าโอทอป