กลุ่มสตรีบ้านช้างแรก

กลุ่มสตรีบ้านช้างแรก

กลุ่มสตรีบ้านช้างแรก

ติดต่อ : นางพรรนิดา เกตุแก

โทร : 032 558041, 01 9442831

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

35 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2543 บริหารงานโดยมีคณะกรรมการ 7 คน มีการรวมหุ้นขั้นต้น 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร OTOP คือลูกประคบสมุนไพร มีสมาชิกไปรับการอบรมนวดเพื่อสุขภาพ เสริมกับการทำลูกประคบ

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำลูกประคบ

สินค้าโอทอป