กลุ่มสตรีบ้านหนองไม้แก่น

กลุ่มสตรีบ้านหนองไม้แก่น

กลุ่มสตรีบ้านหนองไม้แก่น

ติดต่อ : คุณอำนวย ชื่นอารม

โทร : 09 0378496

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

5 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป