กลุ่มไส้กรอกสูตรเวียดนาม

กลุ่มไส้กรอกสูตรเวียดนาม

กลุ่มไส้กรอกสูตรเวียดนาม

ติดต่อ : คุณสุทธิ์ชัย อุปช

โทร : 01 7726695

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

3-4 คน

สินค้าโอทอป