กลุ่มกุยบุรีทองนพคุณ

กลุ่มกุยบุรีทองนพคุณ

กลุ่มกุยบุรีทองนพคุณ

ติดต่อ : นางสุมณฑา พูลผล

โทร : 032 681574

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

22 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2546 เริ่มจากการที่โรงเรียนจะต้องไปเป็นตัวแทนของ จ.ประจวบฯ จึงได้ร่วมกันคิดทำขนมทองม้วน ซึ่งดัดแปลงให้เป็นดอกไม้ และตั้งชื่อว่า "ทองนพคุณ" เพราะ จ.ประจวบฯ เคยมีชื่อเสียงทางด้านทองคำที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

อาชีพหลัก

นักเรียน

สินค้าโอทอป