กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่

ติดต่อ : นางอารมณ์ เรืองแส

โทร : 09 0920628

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

60 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ วันที่ 15 เม.ย. 2547

สินค้าโอทอป