กลุ่มสุรากลั่นชุมชน

กลุ่มสุรากลั่นชุมชน

กลุ่มสุรากลั่นชุมชน

ติดต่อ : คุณนุการ กรรณธมา

โทร : 01 2550422, 07 9168720

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

6 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป