กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านโปร่งเกตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านโปร่งเกตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านโปร่งเกตุ

ติดต่อ : คุณสังเวียน ช้อนท

โทร : 08 1293 1529

การจัดการ

แต่เดิมกลุ่มแม่บ้านได้ทำขนมมะพร้าวแก้ว จึงทำให้กะลามะพร้าวกลายเป็นวัสดุที่เหลือใช้จำนวนมาก จึงคิดนำกะลามาแปรรูปใช้ประโยชน์ โดยหาวิทยากร มาอบรมให้ความรู้ และพัฒนารูปแบบจนถึงปัจจุบัน

สินค้าโอทอป