กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

ติดต่อ : นายศรี แก้วสะอาด

โทร : 08 1944 7296 , 032 602897

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

56 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2542 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้เข้ามาให้ความรู้ในการทำสบู่ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท ป.ต.ท. โดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน

อาชีพหลัก

เกษตรกร

อาชีพเสริม

แปรรูปผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอป