กลุ่มหัตถกรรมบ้านแก่งแคบ

กลุ่มหัตถกรรมบ้านแก่งแคบ

กลุ่มหัตถกรรมบ้านแก่งแคบ

ติดต่อ : คุณสหัสนัย ยันยงค

โทร : 0 1847 4912 , 0 3457 4057

อีเมล: tiparat_kwaiyai@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

32 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยการร่วมทุนจากสมาชิก 12 คน เข้ารับการคัดสรรค์ครั้งแรกเมื่อปี 2547 และได้รับ 3 ดาว ปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายออกไปเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านแก่งแคบ กลุ่มบ้านหมองกระแทะ กลุ่มบ้านท่ากระดาน โดยมีการทำตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอศรีสวัสดิ์ เช่น บริเวณน้ำตกเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นต้น

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป