กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน

ติดต่อ : คุณอำไพ เรืองวงศ์

โทร : 0 7152 8450

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

38 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป