กลุ่มแปรรูปกระดาษใบสับปะรดบ้านทุ่งเคล็ด

กลุ่มแปรรูปกระดาษใบสับปะรดบ้านทุ่งเคล็ด

กลุ่มแปรรูปกระดาษใบสับปะรดบ้านทุ่งเคล็ด

ติดต่อ : คุณเซี่ยมหงษ์ ภู่

โทร : 0 3268 8415 , 08 9061 9440

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีการปลูกสับปะรดกันมาก สมาชิกจึงมีการเริ่มแปรรูปสับปะรดเป็นสับปะรดกวน ต่อมาเริ่มมีการส่งเสริมการทำกระดาษจากใบสับปะรด ทางกลุ่มจึงนำกระดาษมาแปรรูปเป็นช่อดอกไม้สับปะรด

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป