กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังน้ำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังน้ำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังน้ำ

ติดต่อ : คุณอัมพร บำรุงสุข

โทร : 0 3732 3857 , 0 9753 3666

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

สินค้าโอทอป