บริษัท เป็งกี่ จำกัด

บริษัท เป็งกี่ จำกัด

บริษัท เป็งกี่ จำกัด

ติดต่อ : คุณมนตรี สุวรรณพฤ

โทร : 02-3935231, 08 1442 8438

ข้อมูลทั่วไป

ขนมชาววัง , ขนมตุ๊บตั๊บ

ตราสินค้า : เป็งกี่

สินค้าโอทอป