กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา

กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา

กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา

ติดต่อ : คุณปิ่นทอง พึ่งแก

โทร : 0 3732 3993

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป