กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี

ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง

โทร : 01 8658191, 037 388033

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

53 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป