กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว

ติดต่อ : คุณละมัย หมัดหล่อ

โทร : 0 3731 1528 , 08 1433 3223

การจัดการ

ข้าวชัยนาทเป็นข้าวที่ไม่แข็งจนเกินไป และเป็นข้าวที่เกษตรกรที่ยากจนนำไปบริโภคได้ดีเพราะราคาถูก

สินค้าโอทอป