กลุ่มผลิตขนมทองม้วนหมู่ที่ 6

กลุ่มผลิตขนมทองม้วนหมู่ที่ 6

กลุ่มผลิตขนมทองม้วนหมู่ที่ 6

ติดต่อ : คุณปิยะ เจจือ

โทร : 0 3730 0732

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป