กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

ติดต่อ : คุณลักษณี ภูมิลา

โทร : 08 9606 9059

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

สินค้าโอทอป