กลุ่มคณมนต์ลูกประคบสมุนไพร

กลุ่มคณมนต์ลูกประคบสมุนไพร

กลุ่มคณมนต์ลูกประคบสมุนไพร

ติดต่อ : คุณคณมนต์ มะเล้งล

โทร : 0 7014 0926

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

8 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2544 แต่เดิมมีหมอตำแยแถวบ้านได้รักษาคนป่วยโรคต่าง ๆ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน จนเป็นที่เชื่อถือของคนในละแวกนั้น จนตนเองก็สนใจเรื่องสมุนไพรนั้นมาตั้งแต่เด็ก ๆ และได้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรตั้งแต่ปี 2527 ทั้งสรรพคุณด้านเสริมสวยและรักษาโรค

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ผลิตลูกประคบสมุนไพร

สินค้าโอทอป