กลุ่มแม่บ้านเกาะไผ่

กลุ่มแม่บ้านเกาะไผ่

กลุ่มแม่บ้านเกาะไผ่

ติดต่อ : นายชะลอ เจ๊ะหมัด

โทร : 04 0197808, 01 4921226

การจัดการ

เมื่อสมัยโบราณแต่ก่อนนานมาแล้วเมื่อข้าพเจ้าอายุได้ประมาณ 10 ขวบเมื่อ พ.ศ. 2478 ข้าพเจ้ามีความรู้เห็นและจำได้ คนในชนบทอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ยังไม่มีสถานีอนามัยประจำตำบล มีแต่โรงพยาบาลจังหวัด คนแก่ในสมัยนั้นเขาจะเอาผลมะกรูดสด ๆ นำมาคั้นเอาน้ำมะกรูดมาและนำไปให้คนป่วยเมื่อสูดดมน้ำมะกรูดนาน 3-5 นาทีจะรู้สึกฟื้นตัว และยังใช้ทาแก่ ปวดเมื่อย ปวดข้อต่าง ๆ ได้

สินค้าโอทอป