กลุ่มอาชีพการบูรหอม

กลุ่มอาชีพการบูรหอม

กลุ่มอาชีพการบูรหอม

ติดต่อ : คุณชวนชื่น บุญเหล

โทร : 02 7549074

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 22 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ผลิตสมุนไพรแปรรูป

สินค้าโอทอป