กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี (ปราณีผ้าไทย)

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี (ปราณีผ้าไทย)

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี (ปราณีผ้าไทย)

ติดต่อ : คุณปราณี คงฟู

โทร : 055 442641, 08 1572 4932

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

17 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2545

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป