กลุ่มศิลปงานไม้ประดิษฐ์และเครื่องนอน

กลุ่มศิลปงานไม้ประดิษฐ์และเครื่องนอน

กลุ่มศิลปงานไม้ประดิษฐ์และเครื่องนอน

ติดต่อ : คุณเฉลียว ช่วยดั

โทร : 056 784155 , 089 436 3006

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2545

อาชีพหลัก

ทำนา และทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป