กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก

กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก

กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก

ติดต่อ : คุณวรรณิกา วันทา

โทร : 08 1287 0020

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

31 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2541

อาชีพหลัก

ทำนา,ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป