กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังไทรร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังไทรร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังไทรร่วมใจ

ติดต่อ : คุณเจริญ มั่งคั่ง

โทร : 0 3731 4526 , 0 6824 4022

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

11 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

สินค้าโอทอป