กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก

กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก

กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก

ติดต่อ : คุณพงศกร บุญมี

โทร : 08-6830-3402

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

เพาะเห็ดฟาง

สินค้าโอทอป