กลุ่มรักษ์ศรีไหม

กลุ่มรักษ์ศรีไหม

กลุ่มรักษ์ศรีไหม

ติดต่อ : คุณศิริรักษ์ วงษ์

โทร : 0 4351 2376

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป