กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย

กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย

กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย

ติดต่อ : คุณเลารัตน์ คล้าย

โทร : 0 3738 6079 , 08 6899 4517

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 8 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

สินค้าโอทอป