กลุ่มสตรีบ้านคลองตัน

กลุ่มสตรีบ้านคลองตัน

กลุ่มสตรีบ้านคลองตัน

ติดต่อ : คุณบังอร บุญอินทร

โทร : 0 6163 3017

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน , ค้าขาย

สินค้าโอทอป